Dataskydds- och personuppgiftspolicy

 

Vår verksamhet förutsätter behandling av personuppgifter och som förbinder oss att följa de regler och principer som fastställts i dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder angående leverans och marknadsföring av våra tjänster, kundrelationshantering, fakturering och marknadsutveckling.

Genom att använda vår webbplats godkänner du behandlingen av dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Innehållet i vår integritetspolicy kan ändras när tjänsten utvecklas. Läs därför vår integritetspolicy regelbundet när du använder tjänsten.

 

Dataskyddsbeskrivning för Olet Kaunis kundregister

 

1. Registerhanterare

Kemikalioliike Olet Kaunis Oy (Företags ID/FO-nummer 2720967-2)

Hevosenkengäntie 28

13500 Hämeenlinna, FIN

hej@oletkaunis.se

 

2. Ansvarig för registret (dataskyddsombud)

Du kan kontakta oss per brev eller per e-post.

Per brev:

Kemikalioliike Olet Kaunis Oy

Hevosenkengäntie 28

13500 Hämeenlinna, FIN

Per e-post:

hej@oletkaunis.se

 

3. Namnet på registret

Olet Kaunis kundregister

 

4. Hur använder vi personuppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som finns lagrade i Oletkaunis.se -webbshopens kundregister i frågor som berör kundrelationshantering (till exempel tillhandahållande och leverans av tjänster, fakturering och kundservice), kundkommunikation, produktmarknadsföring och serviceutveckling. Information kan också samlas in och behandlas för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel vid bokföringssyfte.

Kunden har rätt att neka direkt marknadsföring riktad till henne / honom.

Genom att lämna in betalningsinformation vid kassan/vid betalningsskedet accepterar kunden betalningsvillkoren för Klarna och köpevillkoren för Oletkaunis.se. Klarna ansvarar för all information gällande betalningsinformationen och betalningsmeddelanden. Information gällande betalningskortinformation lagras inte i e-handelssystemet. Vid betalning med bankidentifierare riktas kunden till respektive nätbanks betalningstjänster där betalningstransaktionerna är säkert registrerade med bankens eget betalningssystem.

Vi samlar, lagrar och behandlar personuppgifter endast för fördefinierade ändamål.

 

5. Rättsliga grunder för bearbetning

Vi ser till att vi alltid har rättslig grund för hantering av personuppgifter.

Vi hanterar information för utveckling och leverans av olika slags service, kundhantering, kundtjänst och vår legala grund (t.ex. för utveckling av tjänster och direkt marknadsföring till våra kunder).

Med vår kunds samtycke kan vi använda en e-postadress för att skicka nyhetsbrev, samla produktrecensioner eller behandla annan information baserat på samtycke. När vi behandlar information med kundens samtycke har kunden alltid rätt att avbryta sitt samtycke när som helst.

Vi kan också behandla personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter (t.ex. för bokföring).

 

6. Datainnehållet i registret

Följande personuppgifter samlas in från en registrerad kund:

 

- Namn

- Adress

- Telefonnummer

- E-postadress

- Information om kundorder

- Tillstånd för direkt marknadsföring samt förbud för direkt marknadsföring

- Data som samlas in via cookies

- Vilken sida som kunden besöker, hur länge kunden stannar på webbplatsen, hur kunden kom till webbplatsen och vilka länkar som kunden klickar på

- Information som samlas in från sociala medier

Övriga upplysningar som samlats in enligt kundens samtycke

 

7. Från vilka källor samlar vi in ​​personuppgifter?

Vi samlar in den information från kunden ur Oletkaunis.se webbshopen som kunden själv anmäler då kunden använder webbplatsen.

Vi använder Google Analytics för att samla besökarinformation på vår webbplats så att vi kan förbättra vår webbplats och bättre kunna anpassa marknadsföringen för våra besökare och kunder. Information lagras automatiskt i registret när kunden lämnar information på vår hemsida eller när kunden använder oletkaunis.se-sidorna.

Personliga uppgifter kommer också att samlas in och uppdateras inom ramen för gällande lag från offentligt tillgängliga källor i samband med genomförandet av kundrelationen mellan den registeransvarige och den registrerade personen och som gör det möjligt för den registeransvarige att utföra underhållsförpliktelser för kundrelationer.

 

8. Sparning av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in i registret kommer endast att behållas och sparas under den tid som behövs för att uppfylla de användningsändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy. Dessutom kan viss information sparas längre i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla de lagstadgade skyldigheter (t.ex. vid bokföring) som företaget har. Onödig information raderas regelmässigt.

 

9. Överföring av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av företagets anställda i sitt arbete. Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående part.

Vi kan ange information när det enligt lag så krävs eller då en behörig myndighet så kräver.

 

10. Överföring av data utanför EU eller EES

Vid behandlingen av personuppgifter i registret använder vi tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till dina personuppgifter utanför EU / EES, till exempel USA. Vi kommer att säkerställa ett korrekt och lagligt genomförande av överföringarna i enlighet med lagstiftningen om personuppgifter.

Under alla omständigheter kommer vi endast att överföra personuppgifter utanför EU / EES med något av följande juridiska skäl:

- Europeiska kommissionen har beslutat att det finns ett tillräckligt dataskydd i det berörda mottagarlandet.

- Vi har genomfört lämpliga skyddsåtgärder för att överföra personuppgifter med hjälp av standardiserade sekretessvillkor som godkänts av Europeiska kommissionen. Du har rätt att få en kopia av dessa standardiserade villkoren genom att kontakta oss

- Det finns övriga juridiska skäl för överföring av personuppgifter utanför EU / EES-området, såsom Privacy Shield-arrangemanget av USA som är bekräftat av Europeiska komissionen.

 

11. Hur skyddas registret?

Personuppgifter behandlas med tillförsikt.

Personuppgifter skyddas mot dataintrång med lämplig brandvägg och tekniska skyddsåtgärder och processer samt med personliga användar-ID och lösenord. Tillgången till personuppgifter är begränsad till Olet Kaunis personal vars arbete kräver tillgång till personuppgifter. Personuppgifterna är bundna av integritetsskyldigheten. Databasen som innehåller personuppgifter finns på en server som är lagrad i ett låst utrymme och är tillgängligt endast för Olet Kaunis personal.

Vår webbplats använder en TLS-krypterad HTTPS-anslutning, där all personlig information skyddas via tekniska åtgärder.

 

12. Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies på våra webbplatser för att kunna erbjuda så användarvänliga och högkvalitativa tjänster som möjligt. Cookies sparas automatiskt på en dator / mobilenhet när en besökare besöker en webbplats. De cookies vi använder är relaterade till Google Analytics och de sociala medier som vi använder, det vill säga Facebook och Instagram.

Dessa programvaror lagrar information om exempelvis vilken sida kunden besöker, hur länge kunden stannar på webbplatsen, hur kunden kom till webbplatsen och vilka länkar kunden klickar på. Med denna information utvecklar vi vår hemsida för att göra den ännu bättre. Vi kan använda cookies för att utveckla, analysera, rikta och optimera vår hemsida.

Om kunden inte vill ge en webbsida tillgång till cookies och således information, kan kunden neka cookies i sina webbläsarinställningar. Kunden kan också blockera Google Analytics från att samla information om kunden, läs ytterligare om det på Googles webbplats.

 

13. Den registrerade kundens rättigheter

Den registrerade kunden har följande rättigheter enligt EU: s allmänna regler om dataskydd:

1. Rätten till tillgång till personuppgifter. Registrerade kunden har rätt att kontrollera vilken information som finns lagrad om kunden i Olet Kaunis kundregister. Begäran om kontroll måste göras i enlighet med klausul nr. 14 i denna integritetspolicy. Rätten till kontroll kan vägras i enlighet med juridiska skäl.

2. Rätten att återkalla och upphöra sitt samtycke till direktmarknadsföring. Varje e-postmeddelande har en länk i vilket samtycke kan återkallas.

3. Rätten att begära att oriktiga/ felaktiga uppgifter om den registrerade kunden rättas/ korrigeras och rätten att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras med ändamålsmässiga personuppgifter.

4. Rätten att begära borttagning och radering av personuppgifter som berör den registrerade kunden, förutsatt att inga personuppgifter längre behövs för de syften som de samlades in för.

5. Rätten att invända mot behandling av personuppgifter. Om vi ​​behandlar personuppgifter registreras i allmänhetens intresse eller legitima intressen på grundval av den registrerade rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter i den mån behandlingen finns det ingen betydande skäl att åsidosätta registrerades rätt eller behandling är inte nödvändigt att behandla rättsliga anspråk.

6. Rätten till dataportabilitet, dvs. överföring av information från ett system till ett annat. I den mån den registrerade kunden har lämnat personuppgifter som behandlas i enlighet med samtycke av kunden, har kunden rätt att få tillgång till sådan information och överföra dessa uppgifter till en annan registerhanterare. I regel är informationen i maskinläsbar form.

7. Rätten att avbryta behandlingen av personuppgifter baserat på den registrerades samtycke genom att anmäla Olet Kaunis om detta. Den registrerade kunden kan återkalla sitt samtycke till elektroniska direktmeddelanden och direktmarknadsföring genom en länk som finns i alla utskickade e-postmeddelanden, genom att logga in på sin personliga kundsida eller genom att kontakta kundservicen.

8. Rätten att klaga till tillsynsmyndigheten om den registeransvarige inte följer gällande bestämmelser gällande dataskydd.

14. Kontakt

I alla frågor som berör behandlingen av personuppgifter bör den registrerade kunden kontakta Olet Kaunis per e-post vid adressen hej@oletkaunis.se eller per brev vid adressen: Kemikalioliike Olet Kaunis Oy, Hevosenkengäntie 28, 13500 Hämeenlinna.  Olet Kaunis kan be att den registrerade kunden anger sin begäran skriftligen och mer detaljerat samt att den registrerade kundens identitet bekräftas om så anses ändamålsmässigt viktigt innan andra åtgärder vidtas.